Nạp tiền điện thoại

Dịch vụ nạp tiền tài khoản sim Viettel trả sau

Nạp Viettel trả sau Chiết khấu
10,000 đ 3%
20,000 đ 3%
30,000 đ 3%
50,000 đ 3%
100,000 đ 3%
200,000 đ 3%
300,000 đ 3%
500,000 đ 3%