ĐỔI THẺ CÀO
Thẻ Viettel, Zing cần điền đúng cả seri cố tình điền sai khiếu nại sẽ không sử lý. Sản lượng trên 1tr/ngày ib Tại đây để chỉnh giá tốt

 Sai mệnh giá -50% mệnh giá nhỏ hơn 

 THỐNG KÊ SẢN LƯỢNGTẠI ĐÂY

 Không kết nối với API game bài, thẻ mua từ Visa Thẻ Tín Dụng, thẻ lừa đảo, trộm cắp... cố tình đổi sẽ khóa tài khoản

 TẠO WEB CON TẠI ĐÂY   

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 13% 13% 13% 10.5% 10.5% 13% 13% 14% 14%
VIP 13% 13% 13% 10.5% 10.5% 13% 13% 14% 14%
Đối tác 13% 13% 13% 10.5% 10.5% 13% 13% 14% 14%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 14%
VIP 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 14%
Đối tác 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 14%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5%
VIP 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5%
Đối tác 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 13%
VIP 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 13%
Đối tác 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 13%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
VIP 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
Đối tác 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Thành viên 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 31%
VIP 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 31%
Đối tác 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 31%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Thành viên 19% 19% 19% 15% 14.5%
VIP 19% 19% 19% 15% 14.5%
Đối tác 19% 19% 19% 15% 14.5%
Nhóm 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ
Thành viên 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5%
VIP 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5%
Đối tác 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5%